مجازی سازی سرور:

امروزه مجازی سازی سرور و یا دیتا سنتر به جزء جدایی ناپذیر اکثر دیتا سنترهای بزرگ تبدیل شده است. دلیل این امر را می توان امکاناتی دانست که مجازی سازی سرور در اختیار مدیران IT قرار می دهد. از طرف دیگر مجازی سازی سرور با افزایش بهره وری در استفاده از منابع سخت افزاری در بحث کاهش هزینه ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مزایا :

1.کاهش هزینه های خرید سخت افزار

2. افزایش بهره وری با تخصیص منابع اشتراکی

3. افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف انرژی

4.صرفه جویی در فضای استقرار سرویس دهنده ها

5.بهینه سازی مدیریت شبکه و افزایش انعطاف پذیری

6. افزایش توان عملیاتی ،ظرفیت شبکه و حفظ تداوم کار

7. مرمت و ترمیم و باز نشانی سیستم ها به هنگام بروز خرابی

8. افزایش اطمینان و امنیت سیستم ها و کاهش پیچیدگی عملیاتی