Cisco IP Phone 7970G

تماس بگیرید

توضیحات

سیسکو ارتباطات یکپارچه سیستم های ارتباطی IP جامع از صدا، ویدئو، داده ها و محصولات تحرک و برنامه های کاربردی است.
اثربخشی بیشتر,امنیت بیشتر, ارتباطات شخصی بیشتر را فعال میکند که به طور مستقیم بر روی فروش و سودمندی تاثیر میگذارد .
مردم با فعال کردن یک راه و روش جدید برای برقراری ارتباط با یکدیگر، جایی که کسب و کارشان با خود آنها درحال حرکت است, در هر زمان و هر کجا که مورد نیاز است امنیت در همه جا و اطلاعات همیشه در دسترس را به ارمغان میاورد.