تیم پشتیبانی گروه مهندسی عصر شبکه این امادگی را دارد تا با عقد قرار داد با شرکت ها و سازمانها، به صورت دوره ای در روز ها و ساعت های مشخص در محل کارفرما اقدام به سرکشی به و بررسی شبکه نموده و در صورت نیاز مشکلات موجود را رفع نماید.در ذیل به بعضی از کارهای که در این نوع پشتیبانی صورت می گیرد اشاره گردیده است.

 

 

 

 • ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني ازسخت افزارها و سرويس دوره اي
 • ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني از تجهيزات Passive شبكه شامل كابل، داكت،رك و …
 • ارائه خدمات نگهداري وپشتيباني از تجهيزات اتاق سرو رشامل رك، سرور، UPS …
 • تهيه مشخصات كامل سيستمها، سوئيچ ها، روترها و ارائه شناسنامه تجهيزات به كارفرما
 • ارائه خدمات نگهداري و پشتيباني از سرويس هاي نصب و راه اندازي شده
 • ارائه خدمات برنامه زمانبندي و تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات
 • آناليز و تفسير  Log سرورها و اينترنت و ارائه گزارش
 • كنترل ترافيك شبكه و Monitoring سرويس هاي نصب شده بروي سرور و تهيه گزارش
 • ارائه خدمات كابل كشي و داكت كشي و ايجاد نودهاي جديد در شبكه
 • نگهداري تجهيزات ارتباطي WAN
 • به روز رساني ويندوز تمام Client ها و سرورها با استفاده از سرويس