تیم تخصصی گروه مهندسی عصر شبکه ، متشکل از افراد زبده در زمینه های مختلف IT می باشد که هر یک جزء بهترین های حوزه کاری خود می باشند.بودن این دوستان مایه دلگرمی ما در راه اندازی پروژه ها می باشد وو از این رو به این دوستان افتخار می کنیم.